Polityka prywatności

Polityka prywatności strony sprzedażowej firmy EDUKINGMASTERS Sp. z o.o..

 

1.

Informacje ogólne: niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupu poprzez stronę.

 

 

2.

Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest EDUKINGMASTERS Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Kalinowa 10/15, KRS 0000900523, NIP 712-341-89-24.

 

 

3.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

 

4.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

 

5.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

 

6.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

 

7.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 

 

8.
Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

9.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 

10.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 

11.
Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę sprzedażową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

 

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane to:

 

 

EDUKINGMASTERS Sp. Z o. o.

Ul. Kalinowa 10/15,

21-040 Świdnik

email:

sklep@pakadlabystrzaka.eu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDUKINGMASTERS Sp. Z o.o., ul. Kalinowa 10/15, 21-040 Świdnik, NIP: 7123418924, e-mail: sklep@pakadlabystrzaka.eu
.

2.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sklep@pakadlabystrzaka.eu.

3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowych.

4.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak wpisu na listę mailngową.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przewiń do góry
Czarny tydzień