PROMOCJA!

Pobawmy się nauką!

Aktywizujący materiał do pracy z dziećmi pokazujący, że można się uczyć przez zabawę! 

Kreatywność, prac indywidualna i zespołowa oraz nauka (język polski, matematyka)! 

Gotowe narzędzie do pracy na lekcji, w plenerze i na zajęciach dodatkowych oraz w domu. 

Materiał zawiera 3 BONUSY.

Produkt w wersji edytowalnej dla zdalnego nauczania!

32,00  z VAT

Opis

Jak zaszczepić w dziecku pęd ku wiedzy?

Trzeba pokazać mu, że zabawa i nauka mogą się iść w parze. 

 

Zachęcenie dzieci do nauki jest ogromnym wyzwaniem. Proponowany zestaw stanowi odpowiedź na powyższy problem. Materiał zawiera paki, które łącza w sobie edukacje i zabawę. Stosowanie materiału na celu pokazaniu dziecku, że można się uczyć przez zabawę!!!!!.

Na karatach pracy znajdują się zadania edukacyjne, których forma to: gry planszowe i inne, scrabble, wyzwania, kodowanie słowne i inne, labirynty, szyfrowanki, chmury wyrazowe, wykreślanki i inne.

Pracując na materiałach, dzieci wykorzystują: pisanie, odpowiedzi ustne, rysowanie, wykreślanie, zakreślanie.   

Mega Paka zawiera 4 materiały w formacie PDF (do druku) i 3 BONUSY (darmowe materiały do druku). Materiałami tymi są następujące paki: Gry słowne, Bystrzak wie wszystko, Abecadło. Gry planszowe, Słowokrosy trzyliterkowe. Są to publikacje dla dzieci uczęszczające do klas I- III. 

Nabywając pakiet, wchodzisz w posiadanie: 

 • Pomocy, gotowej do użytku na lekcji i zajęciach dodatkowe (wystarczy wydrukować)!
 • Instrumentu umożliwiającego planowanie zajęć, harmonogramu pracy z dziećmi na dłuższy okres! 
 • Zadań o różnym stopniu trudności, co pozwala na dobór prac do ucznia lub dziecka.
 • Kart pracy do wykorzystana jako podstawowego elementu lekcji, jako przerywnika lub jako praca domowa!
 • Zdolności szybkiego zorganizowania zabaw w grupach i pracy indywidualnej!
 • Narzędzia pozwalającego na zorganizowanie edukacyjnych zabaw w plenerze!
 • Doskonałego instrumentem do obserwacji ucznia podczas zabaw z rówieśnikami!
 • Materiału pozwalającego na kontrolę znajomości zagadnień z polskiego, matematyki.
 • Pak łączącej w sobie naukę i zabawę!
 • Narzędzie pobudzającego u dzieci kreatywność, logiczne myślenie, pracę zespołową i indywidualną.  

 

Proces uczenia się nie musi być nudny i straszny! Może być ekscytujący i zabawny! 

 

Pomoce zawarte w pakiecie obejmują swym zakresem zagadnienia z języka polskiego i matematyki.

Z języka polskiego, jest to znajomość liter (alfabet), wiedza o wyrazie (słowie) jako podstawowym elementem zdania, poznawanie wyrazów, ortografia, wiedza o liczbie pojedynczej i mnogiej i inne elementy.   

Z matematyki jest to wykonywanie działań matematycznych, znajomość kształtów, odczytywanie i zapisywanie czasu i dat, odczytywanie i zapisywanie jednostek miar i wag. 

 

Do materiału zostają dołączone 3 BONUSY! 

Są nimi: materiał Literki. Segregacja”, materiał „Zestaw gier wakacyjnych”, materiał „Prawda, czy fałsz”

Zawartość:

 • 4 materiały (paki): ponad 140 kart pracy w formacie PDF; 
 • 2 BONUSY; 
 • materiał zawiera  karty pracy z  formularzami edytowalnymi do pracy zdalnej.